واکنش رییس مرکز صبا به خبر تغییر رئیس صداوسیما و نقش کانال تلگرام شهرزاد!

واکنش رییس مرکز صبا به خبر تغییر رئیس صداوسیما و نقش کانال تلگرام شهرزاد!
دولت بهار: رییس مرکز صبا در قالب یک یادداشت به خبرهایی مبنی بر تغییر محمد سرافراز از ریاست سزمان صدا و سیما واکنش نشان داد.

واکنش رییس مرکز صبا به خبر تغییر رئیس صداوسیما و نقش کانال تلگرام شهرزاد!

دولت بهار: رییس مرکز صبا در قالب یک یادداشت به خبرهایی مبنی بر تغییر محمد سرافراز از ریاست سزمان صدا و سیما واکنش نشان داد.
واکنش رییس مرکز صبا به خبر تغییر رئیس صداوسیما و نقش کانال تلگرام شهرزاد!

فروش بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال