وجود بیش از 5000 جلد كتاب در كتابخانه و مركز اسناد میراث فرهنگی استان سمنان

وجود بیش از 5000 جلد كتاب در كتابخانه و مركز اسناد میراث فرهنگی استان سمنان
سمنان: مسئول مركز اسناد و كتابخانه اداره كل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان گفت: تعداد كتاب‌های این مركز به بیش از پنج هزار جلد رسید. . . .

وجود بیش از 5000 جلد كتاب در كتابخانه و مركز اسناد میراث فرهنگی استان سمنان

سمنان: مسئول مركز اسناد و كتابخانه اداره كل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان گفت: تعداد كتاب‌های این مركز به بیش از پنج هزار جلد رسید. . . .
وجود بیش از 5000 جلد كتاب در كتابخانه و مركز اسناد میراث فرهنگی استان سمنان

دانلود فیلم خارجی