ورود ˝ساز˝ ممنوع است!

ورود ˝ساز˝ ممنوع است!
فعالان حوزه هنر و صنایع دستی در حالی پنجم خردادماه، آثار خود را در بیست‌ ششمین نمایشگاه صنایع دستی عرضه می‌کنند که سازهای اصیل ایرانی اجازه‌ نمایش و فروش در این دوره از نمایشگاه را نخواهند داشت. . . .

ورود ˝ساز˝ ممنوع است!

فعالان حوزه هنر و صنایع دستی در حالی پنجم خردادماه، آثار خود را در بیست‌ ششمین نمایشگاه صنایع دستی عرضه می‌کنند که سازهای اصیل ایرانی اجازه‌ نمایش و فروش در این دوره از نمایشگاه را نخواهند داشت. . . .
ورود ˝ساز˝ ممنوع است!

دانلود سرا