ورود بانک مرکزی به رقابت با سایت های بانکی/ سیاستگذار، سایت خبری راه اندازی می کند

ورود بانک مرکزی به رقابت با سایت های بانکی/ سیاستگذار، سایت خبری راه اندازی می کند
کانال تلگرام پژوهشکده معظم پولی و بانکی نوشت شبکه خبری اقتصاد وبانک ایران “ibena.ir” به زودی رونمایی می شود/ خبر راه اندازی شبکه خبری اقتصادوبانک ایران حاکی از آن است که سیاستگذار قصد دارد در این حوزه نیز به رقابت با بخش خصوصی بپردازد. سوال اساسی این است که مگر درگاه اینترنتی بانک مرکزی و پژوهشکده بازوی اطلاع رسانی این دو نهاد نیست؟/ هم اکنون پژوهشکده پولی و بانکی در سه حوزه به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده است؛ همایش، آموزش و اطلاع رسانی/ اگر شبکه بانکی در کنار شرکت ملی انفورماتیک قادر است حدود سه تا چهار میلیا

ورود بانک مرکزی به رقابت با سایت های بانکی/ سیاستگذار، سایت خبری راه اندازی می کند

کانال تلگرام پژوهشکده معظم پولی و بانکی نوشت شبکه خبری اقتصاد وبانک ایران “ibena.ir” به زودی رونمایی می شود/ خبر راه اندازی شبکه خبری اقتصادوبانک ایران حاکی از آن است که سیاستگذار قصد دارد در این حوزه نیز به رقابت با بخش خصوصی بپردازد. سوال اساسی این است که مگر درگاه اینترنتی بانک مرکزی و پژوهشکده بازوی اطلاع رسانی این دو نهاد نیست؟/ هم اکنون پژوهشکده پولی و بانکی در سه حوزه به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده است؛ همایش، آموزش و اطلاع رسانی/ اگر شبکه بانکی در کنار شرکت ملی انفورماتیک قادر است حدود سه تا چهار میلیا
ورود بانک مرکزی به رقابت با سایت های بانکی/ سیاستگذار، سایت خبری راه اندازی می کند

دانلود فیلم با لینک مستقیم