وزیر بهداشت به دیدن کیارستمی رفت / عکس

وزیر بهداشت به دیدن کیارستمی رفت / عکس
دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت گفت شرایط عباس کیارستمی کارگردان و هنرمند برجسته کشور رو به بهبودی است. . . .

وزیر بهداشت به دیدن کیارستمی رفت / عکس

دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت گفت شرایط عباس کیارستمی کارگردان و هنرمند برجسته کشور رو به بهبودی است. . . .
وزیر بهداشت به دیدن کیارستمی رفت / عکس

بک لینک رنک 6

wolrd press news