وقتی رضا صادقی و همایون شجریان کارتونی می‌شوند! / فیلم

وقتی رضا صادقی و همایون شجریان کارتونی می‌شوند! / فیلم
در یک انیمیشن کوتاه تعدادی از ستاره‌های موسیقی ایران شبیه‌سازی شده‌اند. . . .

وقتی رضا صادقی و همایون شجریان کارتونی می‌شوند! / فیلم

در یک انیمیشن کوتاه تعدادی از ستاره‌های موسیقی ایران شبیه‌سازی شده‌اند. . . .
وقتی رضا صادقی و همایون شجریان کارتونی می‌شوند! / فیلم

عکس جدید اینستاگرام