ولنگاری فرهنگی در پوشاک ایرانی/از مانتوهای شیشه ای تا مانتو های طرح دار

ولنگاری فرهنگی در پوشاک ایرانی/از مانتوهای شیشه ای تا مانتو های طرح دار
استارت قبح زدایی از چنین مانتوهای سخیفی مدت ها پیش در شبکه های مجازی با استفاده از پیج های فروش مانتو بویژه در اینستاگرام و تلگرام زده شد و پس از آن عرضه کنندگان باوجود عدم نظارت دقیق و شایسته متولیان راه را برای ورود به دنیای واقعی هموار دیدند تا از عدم آگاهی مردم و هرج و مرج بازار برای تبدیل شدن جوانان به بیلبوردهای متحرک شهری استفاده کنند. پیوند کوتاه این مطلب :

ولنگاری فرهنگی در پوشاک ایرانی/از مانتوهای شیشه ای تا مانتو های طرح دار

استارت قبح زدایی از چنین مانتوهای سخیفی مدت ها پیش در شبکه های مجازی با استفاده از پیج های فروش مانتو بویژه در اینستاگرام و تلگرام زده شد و پس از آن عرضه کنندگان باوجود عدم نظارت دقیق و شایسته متولیان راه را برای ورود به دنیای واقعی هموار دیدند تا از عدم آگاهی مردم و هرج و مرج بازار برای تبدیل شدن جوانان به بیلبوردهای متحرک شهری استفاده کنند. پیوند کوتاه این مطلب :
ولنگاری فرهنگی در پوشاک ایرانی/از مانتوهای شیشه ای تا مانتو های طرح دار

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی