ونسان ون گوگ به روایت 100 نقاش

100 نقاش در پروژه‌ای جدید، فیلم زندگی ˝ونسان ون‌گوگ˝ هنرمند بزرگ هلندی را با کشیدن نقاشی‌های متعدد می‌سازند. . . .