ویل اسمیت در جوایز اسکار شرکت نمی‌کند

بازیگر سیاه‌پوست آمریکایی در اعتراض به نبود تنوع نژادی بین نامزدهای بخش‌های اصلی هشتاد و هشتمین دوره جوایز اسکار در مراسم اعطای این جوایز شرکت نخواهد کرد. . . .