پلیس فتا خواستار فیلترینگ ۳۰ شبکه اجتماعی در ایران شد

پلیس فتا خواستار فیلترینگ ۳۰ شبکه اجتماعی در ایران شد
رئیس پلیس فتا طی روزهای گذشته در نشستی مطبوعاتی اعلام کرد:از ۱۵۲پیام رسان در دنیا ۵۲ پیام رسان در کشور فعال است که بر اساس آخرین مصوبه کارگروه مصادیق مجرمانه باید ۳۰ مورد از این پیام رسان ها مسدود شوند. امروز در شبکه های اجتماعی فعال در موبایل، پایه ۶۶ درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد، ۲۰ درصد هم در اینستاگرام و در واتس آپ کمتر از دو درصد جرایم داریم.
رئیس پلیس فتا همچنین تاکید کرده است: باید سرور این اپلیکیشن ها در اختیار ما باشد ولی تلگرام و واتس آپ و اینستاگرام در اختیار ما نیست و تمایلی به دسترس …

پلیس فتا خواستار فیلترینگ ۳۰ شبکه اجتماعی در ایران شد

رئیس پلیس فتا طی روزهای گذشته در نشستی مطبوعاتی اعلام کرد:از ۱۵۲پیام رسان در دنیا ۵۲ پیام رسان در کشور فعال است که بر اساس آخرین مصوبه کارگروه مصادیق مجرمانه باید ۳۰ مورد از این پیام رسان ها مسدود شوند. امروز در شبکه های اجتماعی فعال در موبایل، پایه ۶۶ درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد، ۲۰ درصد هم در اینستاگرام و در واتس آپ کمتر از دو درصد جرایم داریم.
رئیس پلیس فتا همچنین تاکید کرده است: باید سرور این اپلیکیشن ها در اختیار ما باشد ولی تلگرام و واتس آپ و اینستاگرام در اختیار ما نیست و تمایلی به دسترس …
پلیس فتا خواستار فیلترینگ ۳۰ شبکه اجتماعی در ایران شد