پلیس فتا در تعقیب متخلفان بازار کامپیوتر تهران

پلیس فتا در تعقیب متخلفان بازار کامپیوتر تهران
به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، رشد ضریب نفوذ پیام رسان های موبایلی در کشور منجر به تقویت جایگاه قدرت های سیاسی و اقتصادی در فضای رسانه ای شده و گاها شاهد هستیم که در این عرصه اقدامات تخریب برانگیزی علیه جناح های مختلف صورت می گیرد.
مصداق یکی از این موضوعات اقدام دسته جمعی برخی فعالان بازار کامپیوتر جهت در تنگنا قرار دادن واحدهای صنفی شهرستان ها بود که اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران سریعا به این موضوع و اقدامی که بیشتر به سوء استفاده از ظرفیت های تلگرام بود، ورود کرد.
این اتحادیه خطاب به …

پلیس فتا در تعقیب متخلفان بازار کامپیوتر تهران

به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، رشد ضریب نفوذ پیام رسان های موبایلی در کشور منجر به تقویت جایگاه قدرت های سیاسی و اقتصادی در فضای رسانه ای شده و گاها شاهد هستیم که در این عرصه اقدامات تخریب برانگیزی علیه جناح های مختلف صورت می گیرد.
مصداق یکی از این موضوعات اقدام دسته جمعی برخی فعالان بازار کامپیوتر جهت در تنگنا قرار دادن واحدهای صنفی شهرستان ها بود که اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران سریعا به این موضوع و اقدامی که بیشتر به سوء استفاده از ظرفیت های تلگرام بود، ورود کرد.
این اتحادیه خطاب به …
پلیس فتا در تعقیب متخلفان بازار کامپیوتر تهران

موزیک سرا