پیشنهاد بی شرمانه یک مرد به همکار زن رسوایی به بار آورد

پیشنهاد بی شرمانه یک مرد به همکار زن رسوایی به بار آورد
خواستگار کینه جو که تهدید به انتشار تصاویر خصوصی دختر جوان در فضای سایبری کرده بود توسط پلیس فتا شهرستان قوچان شناسایی شد. دختری مضطرب و نگران با در دست داشتن مرجوعه قضایی به پلیس Police فتا شهرستان مراجعه و درخواست رسیدگی به شکایت خود را داشت.
در بررسی اظهارات شاکی پرونده مشخص شد مدتی است در شبکه اجتماعی تلگرام Telegram مردی جوان با سوء استفاده از اطلاعات شخصی شاکی اقدام به توهین و ایجاد مزاحمت در شبکه های اجتماعی و با تهدید به انتشار تصاویر خصوصی درخواست برقراری رابطه نامشروع کرده است.
سرهنگ قدمگاهی، رئیس پلیس شهرستان قوچان تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا پس از بررسی اظهارات شاکی متهم را با هماهنگی قضایی به پلیس فتا احضار کردند.
وی ادامه داد: متهم ۲۱ ساله که همکار شاکی در یک شرکت غیر مجاز است پس از رویارویی با شواهد فنی جرم Crime خود را پذیرفت و در خصوص مزاحمت ایجاد شده با ندامت و اعلام داشت با شاکی همکار هستم و قصد ازدواج واقعی را داشتم که به دلیل نداشتن شرایط لازم و اختلافات خانوادگی موفق به ازدواج نشدم و برای انتقام با استفاده از اطلاعات شخصی که از وی در اختیار داشتم اقدام …

پیشنهاد بی شرمانه یک مرد به همکار زن رسوایی به بار آورد

خواستگار کینه جو که تهدید به انتشار تصاویر خصوصی دختر جوان در فضای سایبری کرده بود توسط پلیس فتا شهرستان قوچان شناسایی شد. دختری مضطرب و نگران با در دست داشتن مرجوعه قضایی به پلیس Police فتا شهرستان مراجعه و درخواست رسیدگی به شکایت خود را داشت.
در بررسی اظهارات شاکی پرونده مشخص شد مدتی است در شبکه اجتماعی تلگرام Telegram مردی جوان با سوء استفاده از اطلاعات شخصی شاکی اقدام به توهین و ایجاد مزاحمت در شبکه های اجتماعی و با تهدید به انتشار تصاویر خصوصی درخواست برقراری رابطه نامشروع کرده است.
سرهنگ قدمگاهی، رئیس پلیس شهرستان قوچان تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا پس از بررسی اظهارات شاکی متهم را با هماهنگی قضایی به پلیس فتا احضار کردند.
وی ادامه داد: متهم ۲۱ ساله که همکار شاکی در یک شرکت غیر مجاز است پس از رویارویی با شواهد فنی جرم Crime خود را پذیرفت و در خصوص مزاحمت ایجاد شده با ندامت و اعلام داشت با شاکی همکار هستم و قصد ازدواج واقعی را داشتم که به دلیل نداشتن شرایط لازم و اختلافات خانوادگی موفق به ازدواج نشدم و برای انتقام با استفاده از اطلاعات شخصی که از وی در اختیار داشتم اقدام …
پیشنهاد بی شرمانه یک مرد به همکار زن رسوایی به بار آورد