چالش خبرنگاران برای مردم

چالش خبرنگاران برای مردم
به گزارش «پرشین خودرو»، دعوت به چالش با عناوین مختلف موضوعی است که از چندی پیش در بین کاربران شبکه های اجتماعی به خصوص افراد نامی و هنرمند به راه افتاده است.
اما این بار در آستانه 17 مرداد ماه و روز خبرنگار، خبرنگاران مردم را به چالش “یکشبنه با یک نشریه” با هدف آگاهی و رونق رسانه های مکتوب به راه انداخته اند.
برای دریافت آخرین اخبار از طریق “تلگرام” به کانال اختصاصی «پرشین خودرو» telegram.me/persiankhodro بپیوندید.

چالش خبرنگاران برای مردم

به گزارش «پرشین خودرو»، دعوت به چالش با عناوین مختلف موضوعی است که از چندی پیش در بین کاربران شبکه های اجتماعی به خصوص افراد نامی و هنرمند به راه افتاده است.
اما این بار در آستانه 17 مرداد ماه و روز خبرنگار، خبرنگاران مردم را به چالش “یکشبنه با یک نشریه” با هدف آگاهی و رونق رسانه های مکتوب به راه انداخته اند.
برای دریافت آخرین اخبار از طریق “تلگرام” به کانال اختصاصی «پرشین خودرو» telegram.me/persiankhodro بپیوندید.
چالش خبرنگاران برای مردم

قرآن