چرخ سینما برای عباس کیارستمی ایستاد / مردم برای شاعر سینما شمع افروختند / عکس

چرخ سینما برای عباس کیارستمی ایستاد / مردم برای شاعر سینما شمع افروختند / عکس
درگذشت عباس کیارستمی امروز 15 تیرماه راس ساعت 22 آپارات‌ها را خاموش کرد تا سینما ایران به چهره بین‌المللی‌اش ادای دین کند. . . .

چرخ سینما برای عباس کیارستمی ایستاد / مردم برای شاعر سینما شمع افروختند / عکس

درگذشت عباس کیارستمی امروز 15 تیرماه راس ساعت 22 آپارات‌ها را خاموش کرد تا سینما ایران به چهره بین‌المللی‌اش ادای دین کند. . . .
چرخ سینما برای عباس کیارستمی ایستاد / مردم برای شاعر سینما شمع افروختند / عکس

نخبگان