چهارمین حضور بین‌المللی ˝صلح سرخ˝ رقم خورد

چهارمین حضور بین‌المللی ˝صلح سرخ˝ رقم خورد
فیلم کوتاه صلح سرخ بعد از حضور در بخش جنبی 2016 کن ، در یک ماه اخیر در سه فستیوال بین المللی سپتامبر 2016رقابت ‏خواهد کرد. . . .

چهارمین حضور بین‌المللی ˝صلح سرخ˝ رقم خورد

فیلم کوتاه صلح سرخ بعد از حضور در بخش جنبی 2016 کن ، در یک ماه اخیر در سه فستیوال بین المللی سپتامبر 2016رقابت ‏خواهد کرد. . . .
چهارمین حضور بین‌المللی ˝صلح سرخ˝ رقم خورد