چکناواریان با رستم و سهراب مهمان شیرازی‌ها شد

چکناواریان با رستم و سهراب مهمان شیرازی‌ها شد
فارس: با حضور لوریس چکناواریان، تئاتر اپرای رستم و سهراب در تالار غزل فرهنگ و ارشاد فارس و سینماتک خانه هنر شیراز، نمایش داده شد و مورد تحلیل و برسی قرار گرفت. . . .

چکناواریان با رستم و سهراب مهمان شیرازی‌ها شد

فارس: با حضور لوریس چکناواریان، تئاتر اپرای رستم و سهراب در تالار غزل فرهنگ و ارشاد فارس و سینماتک خانه هنر شیراز، نمایش داده شد و مورد تحلیل و برسی قرار گرفت. . . .
چکناواریان با رستم و سهراب مهمان شیرازی‌ها شد

بک لینک رنک 1

خبرگزاری اصفحان