کلاهبرداری در تلگرام با فروش لباس و زیورآلات

کلاهبرداری در تلگرام با فروش لباس و زیورآلات
زوجی جوان که در شبکه اجتماعی تلگرام با تبلیغات فروش لباس و زیور آلات از شهروندان کلاهبرداری می کردند توسط پلیس فتا خراسان رضوی شناسایی و دستگیر شدند.

کلاهبرداری در تلگرام با فروش لباس و زیورآلات

زوجی جوان که در شبکه اجتماعی تلگرام با تبلیغات فروش لباس و زیور آلات از شهروندان کلاهبرداری می کردند توسط پلیس فتا خراسان رضوی شناسایی و دستگیر شدند.
کلاهبرداری در تلگرام با فروش لباس و زیورآلات

موزیک سرا