کلاهبرداری مرد زن نما در تلگرام

کلاهبرداری مرد زن نما در تلگرام
رئیس پلیس فتای کرمان از دستگیری مردی که با معرفی خود به عنوان یک زن در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری 600 میلیون ریالی از یک مرد کرده بود، خبر داد.

کلاهبرداری مرد زن نما در تلگرام

رئیس پلیس فتای کرمان از دستگیری مردی که با معرفی خود به عنوان یک زن در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری 600 میلیون ریالی از یک مرد کرده بود، خبر داد.
کلاهبرداری مرد زن نما در تلگرام

آخرین اخبار ورزشی