کمالوند:شجاعیان فکرمی کندقله قاف رافتح کرده

کمالوند:شجاعیان فکرمی کندقله قاف رافتح کرده
به گزارش خبرگزاری “دی اسپورت”، فراز کمالوند در نشست خبری بعد از مسابقه با ماشین سازی اظهار داشت: جا دارد درباره جلسه مطبوعاتی دیروز بگویم که کسی چیزی به ما نگفت که کجاست و چه زمانی برگزار می شود. یک نفر گفته بود در تلگرام گفتیم.
وی افزود: بازی بدی نبود. احتمالا شما با شرایط تیم من آشنا هستید که در هفته های اول آماده نیست. 2 جور می توان آماده کرد که برای چند هفته آماده باشد یا یک تورنمنت فرسایشی. ما از هفته های بعد راه می افتیم. بازی بدی نبود اما از بچه ها راضی نبودم. فکر می کردم می توانیم بعد از 10 …

کمالوند:شجاعیان فکرمی کندقله قاف رافتح کرده

به گزارش خبرگزاری “دی اسپورت”، فراز کمالوند در نشست خبری بعد از مسابقه با ماشین سازی اظهار داشت: جا دارد درباره جلسه مطبوعاتی دیروز بگویم که کسی چیزی به ما نگفت که کجاست و چه زمانی برگزار می شود. یک نفر گفته بود در تلگرام گفتیم.
وی افزود: بازی بدی نبود. احتمالا شما با شرایط تیم من آشنا هستید که در هفته های اول آماده نیست. 2 جور می توان آماده کرد که برای چند هفته آماده باشد یا یک تورنمنت فرسایشی. ما از هفته های بعد راه می افتیم. بازی بدی نبود اما از بچه ها راضی نبودم. فکر می کردم می توانیم بعد از 10 …
کمالوند:شجاعیان فکرمی کندقله قاف رافتح کرده

ورزشی