گردن بندی که صاحبش را از مرگ حتمی نجات داد+عکس

گردن بندی که صاحبش را از مرگ حتمی نجات داد+عکس
رکنا: یک زن هندی پس از تیراندازی از سوی برادرش به طرز معجزه آسایی زنده ماند.
 زنی که توسط برادرش مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود به طرز معجزه آسایی از مرگ نجات یافت.
این زن که در هندوستان زندگی می کند قصد داشت با فرد مورد علاقه اش ازدواج کند اما خانواده سنتی او با این نوع ازدواج مخالف بودند. بنابراین برادر این زن با شنیدن این موضوع اسلحه ای تهیه کرد و به قصد کشتن خواهرش به او شلیک کرد. اما گلوله به گردنبندی که او دور گردنش انداخته بود اصابت کرد و او را از مرگ حتمی نجات داد. برای ورود به کانال تلگرام …

گردن بندی که صاحبش را از مرگ حتمی نجات داد+عکس

رکنا: یک زن هندی پس از تیراندازی از سوی برادرش به طرز معجزه آسایی زنده ماند.
 زنی که توسط برادرش مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود به طرز معجزه آسایی از مرگ نجات یافت.
این زن که در هندوستان زندگی می کند قصد داشت با فرد مورد علاقه اش ازدواج کند اما خانواده سنتی او با این نوع ازدواج مخالف بودند. بنابراین برادر این زن با شنیدن این موضوع اسلحه ای تهیه کرد و به قصد کشتن خواهرش به او شلیک کرد. اما گلوله به گردنبندی که او دور گردنش انداخته بود اصابت کرد و او را از مرگ حتمی نجات داد. برای ورود به کانال تلگرام …
گردن بندی که صاحبش را از مرگ حتمی نجات داد+عکس

سیستم اطلاع رسانی