گزارش دبیر شورای راهبردی کارگروه ساماندهی مد و لباس از عملکرد شوراها

گزارش دبیر شورای راهبردی کارگروه ساماندهی مد و لباس از عملکرد شوراها
حمیدرضا یوسفی‌فر گزارشی از عملکرد شوراهای راهبردی این کارگروه طی سال‌های اخیر منتشر کرد. . . .

گزارش دبیر شورای راهبردی کارگروه ساماندهی مد و لباس از عملکرد شوراها

حمیدرضا یوسفی‌فر گزارشی از عملکرد شوراهای راهبردی این کارگروه طی سال‌های اخیر منتشر کرد. . . .
گزارش دبیر شورای راهبردی کارگروه ساماندهی مد و لباس از عملکرد شوراها

دانلود نرم افزار