گسترش تجارت فحشای داعش برای جبران کسری درآمدها

گسترش تجارت فحشای داعش برای جبران کسری درآمدها
گروه تروریستی داعش پیام تبلیغاتی تکان دهنده ای را برای فروش دختری 12 ساله با قیمت 12 هزار و 500 دلار در تلگرام منتشر و اعلام کرده است که این دختر زیبا به زودی به فروش خواهد رسید.
به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، این پیام تبلیغاتی که به زبان عربی و به صورت گفتگوی رمزگذاری شده منتشر شده است، درصفحه یک فعال ایزدی که زنان وکودکان این طایفه به عنوان برده جنسی دراسارت عناصر تندرو داعش درعراق وسوریه هستند، آمده است.
پایگاه ” صدی البلد” مصر نوشت در حالی که گروه تروریستی داعش در حال از دست دادن برخی از …

گسترش تجارت فحشای داعش برای جبران کسری درآمدها

گروه تروریستی داعش پیام تبلیغاتی تکان دهنده ای را برای فروش دختری 12 ساله با قیمت 12 هزار و 500 دلار در تلگرام منتشر و اعلام کرده است که این دختر زیبا به زودی به فروش خواهد رسید.
به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، این پیام تبلیغاتی که به زبان عربی و به صورت گفتگوی رمزگذاری شده منتشر شده است، درصفحه یک فعال ایزدی که زنان وکودکان این طایفه به عنوان برده جنسی دراسارت عناصر تندرو داعش درعراق وسوریه هستند، آمده است.
پایگاه ” صدی البلد” مصر نوشت در حالی که گروه تروریستی داعش در حال از دست دادن برخی از …
گسترش تجارت فحشای داعش برای جبران کسری درآمدها

اس ام اس جدید