گسست از القاعده و تولد داعش

گسست از القاعده و تولد داعش
مستند «گسست از القاعده و تولد داعش» پخش می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران بنا دارد در جلسه ای، مستند «گسست از القاعده و تولد داعش» را پخش کند.
از دیگر برنامه های این جلسه، سخنرانی لادن احمدیان می باشد.
زمان: سه شنبه 19 مرداد 1395، ساعت 17
مکان: تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

گسست از القاعده و تولد داعش

مستند «گسست از القاعده و تولد داعش» پخش می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران بنا دارد در جلسه ای، مستند «گسست از القاعده و تولد داعش» را پخش کند.
از دیگر برنامه های این جلسه، سخنرانی لادن احمدیان می باشد.
زمان: سه شنبه 19 مرداد 1395، ساعت 17
مکان: تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.
گسست از القاعده و تولد داعش