گندم با طعم ماسه!

گندم با طعم ماسه!
«بار ماسه را کامیون ها روی بار گندم می ریزند و با هم مخلوط می کنند. گندم و خاک به سیلوها ارسال می شود و مقصد نهایی آن کارخانه های آرد و نانوایی ها هستند.» این ویدیوی تکان دهنده بارها و بارها در تلگرام به اشتراک گذاشته شده است. ویدیویی که گویا بخشی از گزارش تلویزیونی یکی از شبکه های استانی بوده است و حالا در تلگرام سروصدا به پا کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، گزارشگر این ویدیو توضیح می دهد که تعدادی از رانندگان تریلر حامل گندم روبه روی سیلوی شهرستان سروستان تجمع کرده اند. رانندگان می گویند ١٢ساعت است که بارهایشان تخلیه نشده و سرگردان پشت در سیلو ایستاده اند اما مدیر سیلویی که رانندگان پشت آن تجمع کرده بودند، علت تحویل نگرفتن گندم ها را معیوب بودن آنها عنوان کرد و گفت: از آن جا که گندم ها دارای خاک است، نمی توانیم آنها را تحویل بگیریم.
درنهایت قرار می شود که رئیس شرکت غله فارس سه کارشناس از این شرکت و تعاون روستایی فارس به سیلویی که گندم ها را تحویل نمی گرفت، بفرستد تا مقدار خاک گندم ها را تعیین کنند و البته زمانی که این کارشناسان به سیلو آمدند، حاضر نشدند …

گندم با طعم ماسه!

«بار ماسه را کامیون ها روی بار گندم می ریزند و با هم مخلوط می کنند. گندم و خاک به سیلوها ارسال می شود و مقصد نهایی آن کارخانه های آرد و نانوایی ها هستند.» این ویدیوی تکان دهنده بارها و بارها در تلگرام به اشتراک گذاشته شده است. ویدیویی که گویا بخشی از گزارش تلویزیونی یکی از شبکه های استانی بوده است و حالا در تلگرام سروصدا به پا کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، گزارشگر این ویدیو توضیح می دهد که تعدادی از رانندگان تریلر حامل گندم روبه روی سیلوی شهرستان سروستان تجمع کرده اند. رانندگان می گویند ١٢ساعت است که بارهایشان تخلیه نشده و سرگردان پشت در سیلو ایستاده اند اما مدیر سیلویی که رانندگان پشت آن تجمع کرده بودند، علت تحویل نگرفتن گندم ها را معیوب بودن آنها عنوان کرد و گفت: از آن جا که گندم ها دارای خاک است، نمی توانیم آنها را تحویل بگیریم.
درنهایت قرار می شود که رئیس شرکت غله فارس سه کارشناس از این شرکت و تعاون روستایی فارس به سیلویی که گندم ها را تحویل نمی گرفت، بفرستد تا مقدار خاک گندم ها را تعیین کنند و البته زمانی که این کارشناسان به سیلو آمدند، حاضر نشدند …
گندم با طعم ماسه!