یادداشت رسول جعفریان درباره مسجد و حسینیه الزهراء شارجه

یادداشت رسول جعفریان درباره مسجد و حسینیه الزهراء شارجه
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین دکتر «رسول جعفریان» در صفحه کانال تلگرام خود درباره “مسجد و حسینیه الزهراء علیها السلام” شارجه یادداشتی نگاشت.
متن کامل یادداشت رسول جعفریان به شرح ذیل است:
«فرصتی دست داد تا شبی را در اراک باشیم. محل اقامت در استراحتگاه متعلق به یکی از دوایر دولتی در شهر مهاجران از شهرک های اطراف اراک و وابسته به پالایشگاه این شهر بود.
دوستی همراه بود که رفت و آمدی به امارات دارد و نکاتی را درباره یکی از مساجد قدیمی شیعی امارات گفتند که جالب بود. گفتم اینج …

یادداشت رسول جعفریان درباره مسجد و حسینیه الزهراء شارجه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین دکتر «رسول جعفریان» در صفحه کانال تلگرام خود درباره “مسجد و حسینیه الزهراء علیها السلام” شارجه یادداشتی نگاشت.
متن کامل یادداشت رسول جعفریان به شرح ذیل است:
«فرصتی دست داد تا شبی را در اراک باشیم. محل اقامت در استراحتگاه متعلق به یکی از دوایر دولتی در شهر مهاجران از شهرک های اطراف اراک و وابسته به پالایشگاه این شهر بود.
دوستی همراه بود که رفت و آمدی به امارات دارد و نکاتی را درباره یکی از مساجد قدیمی شیعی امارات گفتند که جالب بود. گفتم اینج …
یادداشت رسول جعفریان درباره مسجد و حسینیه الزهراء شارجه

هنر