یکی از نزدیکان عارف توافق برای ریاست علی لاریجانی را تکذیب کرد

یکی از نزدیکان عارف توافق برای ریاست علی لاریجانی را تکذیب کرد
در این میان شایعات پی درپی مطرح می شود که در آخرین مورد عبدالرضا داوری از نزدیکان محمود احمدی نژاد روز گذشته در کانال تلگرام منتسب به خود نوشت: در توافق دیشب پاستور، تداوم ریاست علی لاریجانی در مجلس دهم و ریاست محمدرضا عارف بر مرکز پژوهش های مجلس، قطعی شد.

یکی از نزدیکان عارف توافق برای ریاست علی لاریجانی را تکذیب کرد

در این میان شایعات پی درپی مطرح می شود که در آخرین مورد عبدالرضا داوری از نزدیکان محمود احمدی نژاد روز گذشته در کانال تلگرام منتسب به خود نوشت: در توافق دیشب پاستور، تداوم ریاست علی لاریجانی در مجلس دهم و ریاست محمدرضا عارف بر مرکز پژوهش های مجلس، قطعی شد.
یکی از نزدیکان عارف توافق برای ریاست علی لاریجانی را تکذیب کرد

خرید بک لینک