10 طرح جدید در نمایشگاه پوشاک مدارس رونمایی می‌شود / آغاز همکاری انجمن اولیا و مربیان با طراحان لباس

10 طرح جدید در نمایشگاه پوشاک مدارس رونمایی می‌شود / آغاز همکاری انجمن اولیا و مربیان با طراحان لباس
حمید قبادی با اعلام خبر رونمایی از 10 طرح جدید لباس دانش‌آموزی در نمایشگاه پوشاک مدارس گفت در سال اقتصاد مقاومتی نمونه‌های متعددی از پارچه ایرانی در خدمت تولید لباس مدارس قرار می‌گیرد. . . .

10 طرح جدید در نمایشگاه پوشاک مدارس رونمایی می‌شود / آغاز همکاری انجمن اولیا و مربیان با طراحان لباس

حمید قبادی با اعلام خبر رونمایی از 10 طرح جدید لباس دانش‌آموزی در نمایشگاه پوشاک مدارس گفت در سال اقتصاد مقاومتی نمونه‌های متعددی از پارچه ایرانی در خدمت تولید لباس مدارس قرار می‌گیرد. . . .
10 طرح جدید در نمایشگاه پوشاک مدارس رونمایی می‌شود / آغاز همکاری انجمن اولیا و مربیان با طراحان لباس

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی