28 عنوان کتاب در مورد دفاع مقدس استان آماده چاپ است

28 عنوان کتاب در مورد دفاع مقدس استان آماده چاپ است
لرستان: مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس لرستان از آماده چاپ بودن 28 عنوان کتاب در زمینه دفاع مقدس استان خبر داد. . . .

28 عنوان کتاب در مورد دفاع مقدس استان آماده چاپ است

لرستان: مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس لرستان از آماده چاپ بودن 28 عنوان کتاب در زمینه دفاع مقدس استان خبر داد. . . .
28 عنوان کتاب در مورد دفاع مقدس استان آماده چاپ است

اخبار دنیای دیجیتال