34 نفر در یک مجلس عروسی مسموم شدند

34 نفر در یک مجلس عروسی مسموم شدند
رکنا: غذای مسموم یک تالار عروسی 34 نفر از میهمانان را راهی بیمارستان کرد.
34 نفر از میهمانان یک مجلس عروسی در شهر مرودشت استان فارس با خوردن غذای آلوده مسموم شدند و برای درمان به بیمارستان زرقان انتقال یافتند.به گفته پزشکان این بیماران با نشانه هایی مانند استفراغ، دل پیچه، اسهال و حالت تهوع به اورژانس بیمارستان مراجعه کردند که 28 فرد مسموم به صورت سرپایی درمان شدند و 6 نفر را هم بستری کردند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.

34 نفر در یک مجلس عروسی مسموم شدند

رکنا: غذای مسموم یک تالار عروسی 34 نفر از میهمانان را راهی بیمارستان کرد.
34 نفر از میهمانان یک مجلس عروسی در شهر مرودشت استان فارس با خوردن غذای آلوده مسموم شدند و برای درمان به بیمارستان زرقان انتقال یافتند.به گفته پزشکان این بیماران با نشانه هایی مانند استفراغ، دل پیچه، اسهال و حالت تهوع به اورژانس بیمارستان مراجعه کردند که 28 فرد مسموم به صورت سرپایی درمان شدند و 6 نفر را هم بستری کردند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.
34 نفر در یک مجلس عروسی مسموم شدند