˝آ سیدکاظم˝ به تماشاخانه اشراق مشهد رفت

˝آ سیدکاظم˝ به تماشاخانه اشراق مشهد رفتخراسان رضوی: ˝آ سیدکاظم˝به کارگردانی حامد معمار تهرانی از 9 تیرماه در تماشاخانه اشراق به روی صحنه رفت. . . . ˝آ سیدکاظم˝ به تماشاخانه اشراق مشهد رفت خراسان رضوی: ˝آ سیدکاظم˝به کارگردانی حامد… Continue Reading