˝از آشیل تا مک‌دونا˝ شکسپیر را پشت سر گذاشت/ نمایشنامه‌خوانی ˝تانگوی تخم مرغ داغ˝

˝از آشیل تا مک‌دونا˝ شکسپیر را پشت سر گذاشت/ نمایشنامه‌خوانی ˝تانگوی تخم مرغ داغ˝گروه تئاتر گره پروژه‌ی پژوهشی- مطالعاتی خود را با عنوان ˝از آشیل تا مک‌دونا˝ ، ˝از ساعدی تا مساوات˝ آغاز کرده است. در خبری دیگر از نمایشنامه‌خوانی… Continue Reading