کتاب ˝اقتباس در سینما˝ پیش روی فیلمنامه‌نویسان ایرانی

کتاب ˝اقتباس در سینما˝ پیش روی فیلمنامه‌نویسان ایرانیانتشارات افرا، در ادامه‌ی انتشار آثار نظری و کاربردی در زمینه‌ی سینما، کتاب ˝اقتباس در سینما˝ نوشته‌ی فردریک سابورو را با ترجمه‌ی عظیم جابری منتشر کرد. . . . کتاب ˝اقتباس در سینما˝… Continue Reading