کارگاه ˝بازیگری در ملودرام˝ با حضور ˝دومینیک دوپو وودویل˝

کارگاه ˝بازیگری در ملودرام˝ با حضور ˝دومینیک دوپو وودویل˝موسسه فرهنگی هنری فانوس هنر پارس در راستای فعالیت های بین المللی خود ، دوازدهمین کارگاه بین المللی فانوس را برگزار می‌کند. . . . کارگاه ˝بازیگری در ملودرام˝ با حضور ˝دومینیک… Continue Reading