نادرشاه افشار سالن تئاتر می‌سازد / دعوت جشنواره اساتید دانشگاه‌های جهان از ˝تاریکی˝

نادرشاه افشار سالن تئاتر می‌سازد / دعوت جشنواره اساتید دانشگاه‌های جهان از ˝تاریکی˝عبدالله برجسته می‌گوید به خاطر شرایط خاص سالن اجرای نمایش ˝تاریکی˝ گروه مجبور شده است سالن نمایش را کاملا تغییر دهد. . . . نادرشاه افشار سالن تئاتر… Continue Reading