پرویز بهرام: دوران کسادی کار دوبله است / صدای ˝جاده ابریشم˝ در ˝موسسه هنرمندان پیشکسوت˝ شنیده شد

پرویز بهرام: دوران کسادی کار دوبله است / صدای ˝جاده ابریشم˝ در ˝موسسه هنرمندان پیشکسوت˝ شنیده شدعصر روزگذشته چهارشنبه 8 اردیبهشت ˝موسسه هنرمندان پیشکسوت˝ میزبان ˝پرویز بهرام˝، پیشکسوت و صدای ماندگار دوبله ایران بود. . . . پرویز بهرام: دوران… Continue Reading