جشنواره ˝روح الله˝ با معرفی برگزیدگان به کار خود خاتمه داد

جشنواره ˝روح الله˝ با معرفی برگزیدگان به کار خود خاتمه دادجشنواره فیلم ˝روح الله˝ با معرفی برگزیدگان و با تقدیر از احمدرضا درویش، ابراهیم حاتمی‌کیا، محمدعلی فارسی و عبدالله اسفندیاری به کار خود پایان داد. . . . جشنواره ˝روح… Continue Reading