نمایشگاه ˝سی در سی˝ با رونمایی از امضاء هنرمندان به کار خود پایان داد

نمایشگاه ˝سی در سی˝ با رونمایی از امضاء هنرمندان به کار خود پایان دادنمایشگاه ˝ سی در سی ˝ که به مدت سه هفته توسط گروه هنری کژو راست در باغ موزه هنر ایرانی برپا بود با رونمایی از امضاء… Continue Reading