کتاب ˝مبانی طراحی پارچه و لباس˝ منتشر می‌شود

کتاب ˝مبانی طراحی پارچه و لباس˝ منتشر می‌شودهنرمند و مدرس طراحی پارچه و لباس از چاپ نخستین کتاب خود با عنوان ˝مبانی طراحی پارچه و لباس˝ خبر داد. . . . کتاب ˝مبانی طراحی پارچه و لباس˝ منتشر می‌شود هنرمند… Continue Reading