نمایشنامه‌خوانی ˝مرد بالشی˝ به نفع کودکان مبتلا به سرطان/ چند خبر از تئاتر

نمایشنامه‌خوانی ˝مرد بالشی˝ به نفع کودکان مبتلا به سرطان/ چند خبر از تئاترنمایشنامه ˝مرد بالشی˝ به کارگردانی ساناز بیان در چارسو خوانده می‌شود. . . . نمایشنامه‌خوانی ˝مرد بالشی˝ به نفع کودکان مبتلا به سرطان/ چند خبر از تئاتر نمایشنامه… Continue Reading