˝من سالوادور نیستم˝ چهار میلیاردی شد / رقابت نزدیک ˝ابد و یک روز˝ و ˝بادیگارد˝

˝من سالوادور نیستم˝ چهار میلیاردی شد / رقابت نزدیک ˝ابد و یک روز˝ و ˝بادیگارد˝˝من سالوادور نیستم˝ از مرز چهار میلیارد تومان گذشت و فیلم‌های ˝بادیگارد˝، ˝ابد و یک روز˝ و ˝پنجاه کیلو آلبالو˝ با استقبال مواجه شدند. . .… Continue Reading