˝مکنونات˝ رضا پناهی از آلمان به ایران آمد

˝مکنونات˝ رضا پناهی از آلمان به ایران آمدمجموعه طراحی‌ها رضا پناهی شامل 170 اثر در ابعاد مختلف با عنوان ˝مکنونات˝ در گالری فصیحی هرندی به نمایش درآمد. . . . ˝مکنونات˝ رضا پناهی از آلمان به ایران آمد مجموعه طراحی‌ها… Continue Reading