افسانه زمانی نمایش ˝ناسور˝ را به تالار حافظ می‌برد

افسانه زمانی نمایش ˝ناسور˝ را به تالار حافظ می‌بردافسانه زمانی از اجرای نمایش ˝ناسور˝ در نیمه اول سال 95 در تالار حافظ خبر داد. . . . افسانه زمانی نمایش ˝ناسور˝ را به تالار حافظ می‌برد افسانه زمانی از اجرای… Continue Reading