آقای رئیس جمهور به بنر پشت سرت نگاه می کردی !/مردم گرسنه اند و تو به فکر تلگرام هستی ؟

آقای رئیس جمهور به بنر پشت سرت نگاه می کردی !/مردم گرسنه اند و تو به فکر تلگرام هستی ؟در خطبه های این هفته نماز جمعه مناطق مختلف استان ، وضعیت گرانی و بودجه سال آینده باعث شد تا دولت… Continue Reading