آگهی استخدام مدیر داخلی و تکنسین ساختمان در یک شرکت ساختمانی

آگهی استخدام مدیر داخلی و تکنسین ساختمان در یک شرکت ساختمانیآگهی استخدام مدیر داخلی و تکنسین ساختمان در یک شرکت ساختمانی یک شرکت ساختمانی در مشهد جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط استخدام می نماید: مدیر داخلی: خانم-… Continue Reading