افشاگری بزرگ «بعیدی نژاد» از «احمدی نژاد»

افشاگری بزرگ «بعیدی نژاد» از «احمدی نژاد»وکیل ملت: مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام خود به چند نکته در خصوص دستبرد جدید به اموال ایران در آمریکا اشاره کرده است. افشاگری بزرگ «بعیدی نژاد»… Continue Reading

واکنش «بعیدی نژاد» به اظهارات شریعتمداری

واکنش «بعیدی نژاد» به اظهارات شریعتمداریمدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه به اظهارات مدیر مسئول روزنامه کیهان درباره برجام واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، حمید بعیدی نژاد روز پنجشنبه در کانال تلگرام خود نوشت: «در حالی که… Continue Reading