دهه فجر با کپر نشینان/ تلگرام بچه های جهادی به کجا وصل است؟ +تصاویر

اینجا در دهکوره های صفی آباد آب برای خوردن به سختی گیر می آید چه برسد “دیتا” برای تلگرام، اینجا تلگرامت مستقیم به خدا وصل است و تو و خدا با هم در خصوصی هستید. موسیقی روز ورزشی