لشکر میلیونی ایرانی ها در «تلگرام»

لشکر میلیونی ایرانی ها در «تلگرام»بر اساس محاسبات صورت گرفته در آبان ماه 1394 از روی سرور مرکزی تلگرام (Telegram)، تعداد کاربران ایرانی 23 میلیون شمارش بود، اما امروز بیش از 45 میلیون کاربر ایرانی روی تلگرام داریم! لشکر میلیونی… Continue Reading