نرم افزار دوست داشتنی ایرانی ها رام می شود؟!/ 6 سناریو برای آینده «تلگرام»

نرم افزار دوست داشتنی ایرانی ها رام می شود؟!/ 6 سناریو برای آینده «تلگرام»تلگرام بر لبه تیغ؛ نرم افزار دوست داشتنی ایرانی ها رام می شود؟!/ 6 سناریو برای آینده «تلگرام» پیش از این سیدمحمدرضا آقامیری، عضو کارگروه فیلترینگ تاکید… Continue Reading