حل معمای اقتصادی «سردار»

حل معمای اقتصادی «سردار»شرق: لایه های بالای مدیریتی کشور در اینستاگرام و تلگرام از هم سؤال می پرسند و به هم پاسخ می دهند؛ ١٥ روز پیش سرلشکر پاسدار، محسن رضایی میرقائد در اینستاگرامش پرسشی با عنوان «پول ها کجا… Continue Reading