جدیدترین تصاویر تکان دهنده از جنایت ارتش نیجریه علیه شیعیان این کشور +فیلم

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)  در روز شهات امام رضا علیه السلام ارتش نیجریه به حسینیه شیعیان این کشور حمله و بعد از کشتار وحشیانه عزاداران به شکل غیر انسانی رهبر شیعیان این کشور را بازداشت… Continue Reading